Abonnering

België en Nederland: € 60,- (studenten € 30,-)
Andere landen: € 75,-
Los nummer (lopende en vorige jaargangen): € 20,-
De verzendingskosten zijn inbegrepen in de abonnementsprijs.

Abonnees ontvangen vier keer per jaar het gedrukte Tijdschrift voor Filosofie en verkrijgen toegang tot alle online beschikbare artikels (vanaf jaargang 71, 2009) na het invullen van het registratieformulier en het activeren van hun account via: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=subscribe_choice.

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden bij Uitgeverij Peeters, Bongenotenlaan 153, BE-3000 Leuven.
journals@peeters-leuven.be www.peeters-leuven.be — + 32 16 22 85 00

Abonnees worden verzocht adreswijzigingen door te geven aan Uitgeverij Peeters.