Jaargang 1998

ARTIKELEN

 • F. Baeyens, Het strelen der dingen. Over omkeerbaarheid en lichaamservaring in ‘Le visible et l’invisible’ (Summary: The Caressing of Things, Reversibility and Self-Experience of the Body in Merleau-Ponty’s ‘The Visible and the Invisible’, p. 500) 475
 • R. Breeur, Over geschiedenis, het leven en het zelf (Summary: On History, Life and the Self, p. 474) 447
 • P. Cortois, Crombies superstijlen en het project van een comparatieve epistemologie (Summary: Crombie’s Superstyles and the Project of a Comparative Epistemology, p. 81) 33
 • Olivia Custer, Ornaments’ Work: The Efficacy of Kant’s ‘Parerga’ (Summary: p. 571) 554
 • Karin de Boer, De tragische beweging van het menselijk leven. Heideggers begrip van eindigheid (Summary: The Tragic Movement of Human Life. Heidegger’s Concept of Finitude, p. 695) 678
 • O. de Graef, Sources of the Same: singulariteit en begronding in Charles Taylor en William Wordsworth (Summary: Sources of the Same: Singularity and Support in Charles Taylor and William Wordsworth, p. 520) 501
 • L. Horsten, Gödels disjunctie (Summary: Gödels Disjunction, p.104) 83
 • E. Mathijs en B. Mosselmans, Van Daedalus tot Pygmalion: kunst en mimesis in het antropometrische stadium (Summary: From Daedalus to Pygmalion: Art and Mimesis in the Anthropometric Stage, p. 552-3) 521
 • H. Roelants, In de marges van de wetenschap (Summary: In the Margins of Science, p. 32) 5
 • St. Rosen, Sad Reason (Summary: p. 677) 655
 • H. Siemens, Nietzsche’s Hammer: Philosophy, Destruction, or the Art of Limited Warfare (Summary: p. 347) 321
 • M. Terpstra, De betekenis van de oudtestamentische theocratie voor de politieke filosofie van Spinoza. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de politieke theologie (Summary: The Relevance of Old Testament Theocracy for Spinoza’s Political Philosophy. A Chapter from the History of Political Theology, p. 320) 292
 • J.P. Van Bendegem, Schoonheid in de wiskunde: Birkhoff revisited (Summary:Beauty in Mathematics: Birkhoff Revisited, p. 129) 106
 • J. van Brakel, Epistemische deugden en hun verantwoording (Summary: Epistemic Virtues and their Justification, p. 267) 243
 • J.A. van Ruler, Het dualisme van Descartes. Een herwaardering (Summary: Descartes’s Dualism Reconsidered, p. 291) 269
 • R. Vergauwen, Twee en een halve opvatting over de relatie tussen logica, taal en werkelijkheid (Summary: On the Relation between Logic, Language and Reality: Two Views and a Third One yet again, p. 156) 131
 • B. Verschaffel, Douce métamorphose! Over gemaskerd spreken, en het respect voor de tekst (Summary: Douce Métamorphose! On Hidden Speech and Respect for the Text, p. 168) 157

KRITISCHE STUDIES

 • G. Blans en M. Poorthuis, IJsselings pleidooi voor het polytheïsme nader bekeken 580
 • L.M. de Rijk, Abelard: een wijsgerige interpretatie en methodologische stellingname 348
 • Geertrui De Ruytter, Blumenbergs ‘Arbeit am Mythos’ 356
 • R. Welten, Het andere ego van Descartes 572

LITERATUURSTUDIE

L. De Vos, Tussen Kant en Hegel. Rond het Duitse idealisme 696

LITERATUUROVERZICHTEN

 • J. Bransen, Actorschap en zelfstandigheid 723
 • P. Cortois, Cavaillès 740

BOEKBESPREKINGEN

169-201, 374-407, 592-633, 748-784

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

202-211, 408-421, 785-789

KRONIEK

J. Maeyaert, Algemene kroniek 212-234, 422-437, 634-649, 796-812
G. Van Riel, Kroniek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 790-795

TAFELS

Registers van de kroniek 817
Lijst van de gerecenseerde werken 835
Algemene inhoudstafel 842