Jaargang 1999

ARTIKELEN

 • R. Bodéüs, L’attitude paradoxale d’Aristote envers la tyrannie (Summary: Aristotle’s Paradoxical Attitude towards Tyranny, p. 562), 547
 • R. Breeur, Sartre over bewustzijn en het ego, vrijheid en zelfbetrokkenheid (Summary: Sartre on Consciousness and the Ego, Liberty and Self-Concern, p. 309), 271
 • W. Desmond, “Caesar with the Soul of Christ”: Nietzsche’s Highest Impossibility (Summary: p. 61), 27
 • D. Franck, De priesterlijke “Umwerthung” (Summary: The Priestly Transvaluation, p. 95), 63
 • G. Guldentops, Tyche ontgoddelijkt. Themistius over het toeval en het lot (Summary: Tyche Desacralized. Themistius on Chance and Luck, p. 336), 311
 • L. Horsten, De gelaagde structuur van de natuurkunde volgens Peter Galison (Summary: The Layered Structure of Physics According to Peter Galison, p. 777), 747
 • A.W. Price, Friendship and Politics (Summary: p. 545), 525
 • T.J. Saunders, Authority and the Individual in Plato and Aristotle (Summary: p. 523), 499
 • C. Steel, De goede burger en de goede mens. Over politiek en ethiek bij Aristoteles (Summary: The Good Man and the Good Citizen. On the Relation between Politics and Ethics in Aristotle, p. 497), 471
 • B. Vandenabeele, Wij wenen maar zijn niet gewond. Het sublieme gevoel in Schopenhauers esthetica (Summary: We Weep but Are not Wounded. The Sublime Feeling in Schopenhauers Aesthetics, p. 694), 663
 • L. Van Eynde, Husserl et la reprise génétique de la méréologie (Summary: Husserl and the Genetic Reformulation of Mereology, p. 727), 697
 • P. van Tongeren, “Wat on-Grieks is in het christendom”. Strijd en maat in Nietzsches begrip van christelijke en Griekse religie (Summary: “The Non-Greek Element in Christianity”: Agon and Measure in Nietzsche’s Understanding of Christian and Greek Religion, p. 26), 3
 • G. Verbeke, Een nieuw perspectief in de politieke filosofie (Summary: A New Perspective in Political Philosophy, p. 470), 439
 • A. Vergote, Filosofisch geloof, religieus geloof (Summary: Philosophical Belief, Religious Belief, p. 233), 215
 • I. Verhack, Over de moralisering van het “Verlangen naar de Oneindige” bij Levinas (Summary: The Desire for the Infinite “Moralized” in Levinas, p. 269), 235
 • R. Welten, Michel Henry en de cartesiaanse ziel van de fenomenologie(Summary: Michel Henry and the Cartesian Soul of Phenomenology, p. 746), 729

KRITISCHE STUDIES

 • J. Benoist, Heidegger, la logique et l’essence du langage, 337
 • L. Decock, Structuur en ontologie, 139
 • J. Opsomer, Anamnese en ervaring, 563
 • J. Opsomer, Twee nieuwe vertalingen van de Ethica Nicomachea, 779
 • P. van Tongeren, De verdeeldheid van Paul Moyaert. Over: De mateloosheid van het christendom, 789

LITERATUUROVERZICHTEN

 • L. De Vos, Deining rond Hegels kunstfilosofie, 347
 • P. van Tongeren e.a., Kroniek van recente Nietzsche-literatuur (III), 97

BOEKBESPREKINGEN

156-179, 365-404, 585-626, 796-829

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

180-185, 405-409, 627-637, 830-836

KRONIEK

 • J. Maeyaert, Algemene kroniek, 186-203, 410-425, 638-654, 844-864
 • G. Van Riel, Kroniek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 837-843

TAFELS

 • Registers van de kroniek, 869-886
 • Lijst van de gerecenseerde werken, 887-899
 • Algemene inhoudstafel, 900-902