Jaargang 2000

ARTIKELEN

 • Th. Baumeister, Selbstbewusstsein - Selbstporträt (Summary) 219
 • R. Breeur, Vrijheid en identiteit (Summary) 253
 • F. Buekens, Liefde de re: over singuliere emoties (Summary) 67
 • A. Burms, De plaats van het dier. Enkele beschouwingen bij de voorafgaande artikelen (Summary) 549 [Themanummer sept. 2000: Dossier: Dierenrechten?]
 • St. R. L. Clark, The Cosmic Priority of Value (Summary), 681
 • S. E. Cuypers, Compatibele persoonlijke autonomie: structuralisme versus historicisme (Summary) 283
 • I. Douven, Empirische toetsing van inductieve logica’s (Summary), 701
 • W. Jaeschke, Substanz und Subjekt (Summary) 439
 • T. Kortooms, Over de zelfconstitutie van de absolute bewustzijnsstroom. De restitutie van een leerstuk van Brentano in Husserls analyse van het tijdbewustzijn (Summary) 91
 • A. R. Mackor, De morele status van dieren: een kritiek op Rawls en Carruthers (Summary) 521 [Themanummer sept. 2000: Dossier: Dierenrechten?]
 • A. R. Mackor, De rol van intuïties, argumenten en inlevingsvermogen in de ethiek: een reactie, 727 [Themanummer sept. 2000: Dossier: Dierenrechten?]
 • U. Melle, Recht op dieren of dierenrecht? Het moeilijke debat over de dierenethiek (Summary) 495 [Dossier: Dierenrechten?]
 • A. Peperzak, Filosofie - Geloof - Theologie (Summary) 655
 • P. Raes, Erwin Straus over de ruimte van het landschap en de geografische ruimte (Summary) 313
 • A. Speer, Philosophie als Lebensform? Zum Verhältnis von Philosophie und Weisheit (Summary) 3
 • R. Tinnevelt, Universaliteit en loyaliteit. Een discourstheoretische benadering van de rechten van de mens (Summary) 459
 • P. Vanden Berghe, Alle lust wil eeuwigheid. Een kleine freudiaanse taxonomie van de lust (Summary) 27

KRITISCHE STUDIE

 • Edith Brugmans en B. Hamminga, Kritische studie naar aanleiding van Responsibility and Control, 125
 • H. De Dijn, De donkere transcendentie van Prometheus, 743
 • W. de Muijnck, Causaliteit en menselijk handelen, 355
 • I. Devisch, Geraakt zijn. Derrida’s Le toucher, Jean-Luc Nancy, 733
 • W. van Bunge, De oorsprong van het atheïsme (Summary) 565
 • G. Vanheeswijck, Is R.G. Collingwood wel een metafysicus? (Summary) 341
 • B. van Leeuwen, Multiculturalisme, erkenning, onverschilligheid, 573

BOEKBESPREKINGEN

139-170, 362-408, 586-618, 752-786

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

171-184, 619-632, 787-802

KRONIEK

 • H. Clement, De filosoof van het radicale vragen. Ter herinnering aan Wilhelm Weischedel, 803
 • U. Dhondt, In memoriam professor dr. L. Heyde, 409
 • J. Maeyaert, Algemene Kroniek, 193, 414, 633, 817
 • G. Van Riel, Kroniek van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 809
 • B. Vedder, Gadamer honderd jaar. Filosoferen in de schaduw van de geschiedenis, 185

WERKEN BIJ DE REDACTIE INGEKOMEN

210, 431, 649

TAFELS

 • Registers van de kroniek
 • Lijst van gerecenseerde werken
 • Algemene inhoudstafel