Jaargang 2001

ARTIKELEN

 • Rudolf Bernet, Lust en onlust. Poging tot een filosofische fundering van de psychoanalytische begrippen (Summary) 517
 • Roland Breeur, Het cogito van Attila. Over bewustzijn en vrijheid bij Descartes (Summary) 235
 • Paul Cruysberghs, Esthetische en demonische geslotenheid bij Kierkegaard. Naar aanleiding van het verhaal over de meerman in Vrees en beven (Summary) 55
 • Karin de Boer, De tijd, het dier en het ontstaan van innerlijkheid. Over Hegels vroege natuurfilosofie (Summary) 283
 • Lieven Decock, Attributen, verzamelingen en predikaten. Quines gevecht met universalia (Summary) 349
 • Jos Decorte, Middeleeuwse en hedendaagse appreciatie van de liefdesmystiek (Summary) 543
 • William Desmond, Enemies (Summary) 127
 • Karel Th. Eisses en Paul Cruysberghs, Søren Kierkegaard bibliografie, 107
 • Ian Hacking, On Sympathy: with other Creatures (Summary) 685
 • Cyril Lansink, Zelfontkenning en zelfaanvaarding. De betekenis van onthechting in het denken van Schopenhauer en Kierkegaard (Summary) 87
 • Arie Leijen, Essentieel auteurschap, existentiële mededeling en “intrusie van buitenaf”. Beschouwingen bij het artikel van Karl Verstrynge, 50
 • Paul Moyaert, De hoofse liefde: sublimering door idealisering? (Summary) 569
 • Vasti Roodt, Amor fati, amor mundi. History, Action and Worldliness in Nietzsche and Arendt (Summary) 319
 • Paul Schuurman, René Descartes’ hybride fysica. Zekere principes en hypothetische modellen (Summary) 261
 • Johan Taels, Spreken in eigen naam. Primitiviteit, woord en taaldaad bij Søren Kierkegaard (Summary) 7
 • Bart Vandenabeele, Huiverend genieten in de hel. Ethische en tragische dimensies van het sublieme gevoel (Summary) 719
 • Koo van der Wal, Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte. Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd? (Summary) 661
 • Bart van Leeuwen, Erkenning, identiteit en verschil. De morele logica achter multiculturalisme (Summary) 751
 • Gerd Van Riel, Plato en Aristoteles. Twee paradigma’s van genot (Summary) 493
 • Paul Verhaeghe, Freuds drifttheorie: van partiële pulsie naar Eros/Thanatos (Summary) 465
 • K. Verstrynge, Met Kierkegaard tegen Kierkegaard. Essentieel auteurschap en existentiële mededeling (Summary) 33

KRITISCHE STUDIE

 • Fokke Akkerman, Dwaalwegen in de Spinoza-interpretatie (Summary) 381
 • Paul Crowe, Herman Philipse, Heidegger’s Philosophy of Being, 593
 • Lu De Vos, Plotinus versus Hegel?, 153
 • Michel Dupuis, L’attachement et la finitude, 397

BOEKBESPREKINGEN

166-198, 404-435, 600-626, 785-817

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

199-213, 436-446, 627-641, 818-834

KRONIEK

 • J. Maeyaert, Algemene Kroniek 214-228
 • St. Spileers, Algemene Kroniek 447-457, 642-652, 839-852
 • André Van de Putte, In memoriam professor doctor Jos Decorte 835-838

WERKEN BIJ DE REDACTIE INGEKOMEN

229, 458

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel