Jaargang 2002

ARTIKELEN

 • Hans Achterhuis, De utopie van Peter Sloterdijk: ‘Regels voor het mensenpark’ (Summary) 451
 • James Bradley, The Speculative Generalization of the Function: A Key to Whitehead (Summary) 253
 • Andreas De Block, Drift en ziekte. Over het waarom van Freuds antropologische wending (Summary) 325
 • Jacques De Visscher, Het wonder van de werkelijkheid. Symboliek, metafysica en scepsis bij Cornelis Verhoeven (Summary) 97
 • Otto Duintjer, Over het primaat van waarheid als ‘openbaarwordingsgebeuren’ (Summary) 27
 • Steve Fuller, Karmic Darwinism: The Emerging Alliance Between Science and Religion (Summary) 697
 • Peter Jonkers, Kan de filosofie het leven denken? F.H. Jacobi over het statuut van de filosofie (Summary) 635
 • Guus Labooy, Open fysische disposities (Summary) 273
 • Donald Loose, De metaforiek van het Rijk Gods bij Kant (Summary) 533
 • Barbara Saunders en Jaap van Brakel, Kleur: een exosomatisch orgaan? (Summary) 299
 • Koo van der Wal, Filosofie en spiritualiteit: hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking (Summary) 3
 • Bert van de Ven, Sferen en globalisering. Ethische aspecten van Sloterdijks bijdrage aan het globaliseringsdebat (Summary) 479
 • Xavier Vanmechelen, De akrasia-puzzel (Summary) 669
 • Bert van Roermund, Constituerende macht, soevereiniteit en representatie (Summary) 509
 • Ann Van Sevenant, Liefde voor het middellijke. Derrida’s filosofie van het aanraken (Summary) 231
 • Ignace Verhack, Spiritualiteit en filosofie: kans op een nieuwe ontmoeting? (Summary) 71
 • Gerard Visser, Of er van buitenaf iets op de muur tikt. Een situering van het werk van Otto Duintjer (Summary) 47
 • Margaret Urban Walker, Feminist Ethics and Human Conditions (Summary) 433

KRITISCHE STUDIE

 • George Allan, An Ethics of Generosity, 359
 • Ciano Aydin, De betekenis van Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie (Summary) 743
 • Herman De Dijn, Humanisme, cartesianisme, spinozisme. Filosoferen in Nederlands Gouden Eeuw, 353
 • Lu De Vos, Redelijke vrijheid, 723
 • Guido Vanheeswijck, ‘Meer zien dan er te zien is’. Over het mysterie van transcendentie, 141
 • Ruud Welten, Fenomenologie en incarnatie, 125

BOEKBESPREKINGEN

157-189, 365-399, 565-612, 765-791

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

190-204, 400-408, 613-616, 792-810

KRONIEK

P. De Witte, Studiedag ‘De mens en zijn onrust’ 811
St. Spileers, Algemene Kroniek 205-224, 409-424, 617-628, 817-827

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel