Jaargang 2003

ARTIKELEN

 • Frank Baeyens, Van het cogito naar het zijn, en terug (Summary) 681
 • Roland Breeur, Denken en willen. Naar aanleiding van de vierde meditatie van Descartes (Summary) 121
 • Roland Breeur, “Een bijzondere inspanning van de geest”. Over ideeën en werkelijkheid bij Descartes (Summary) 511
 • Arnold Burms, Moreel toeval en symbolisch herstel (Summary) 615
 • Francis P. Coolidge Jr., On Divine Madness, its Relations to the Good, and the Erotic Aspect of the Agapeic Good (Summary) 93
 • Dirk L. Couprie en Heleen J. Pott, Valangst: hemel en aarde in de antieke kosmologie (Summary) 227
 • Andreas De Block, Creatief met seksualiteit. Over de onmogelijkheid van een freudiaanse sublimeringstheorie (Summary) 415 [Themanummer sept. 2003: Sublimatie]
 • Herman De Dijn, Monsters en loterijen. Biotechnologie en bio-ethiek (Summary) 205
 • Marc De Kesel, Sublimatie en perversie. Genese en belang van een conceptueel onderscheid bij Lacan (Summary) 465 [Themanummer sept. 2003: Sublimatie]
 • Frans De Wachter, Hoe radicaal is het radicale kwade? (Summary) 33
 • Christopher M. Gemerchak, The Site of Sublimation: From Dualism to the Dialectic (Summary) 439 [Themanummer sept. 2003: Sublimatie]
 • Pierre Guenancia, Descartes: la subjectivité et les passions de l’âme (Summary) 249
 • Dirk R. Johnson, On the Way to the “Anti-Darwin”. Nietzsche’s Darwinian Meditations in the Middle Period (Summary) 657
 • Elke Lagae, Kant en het probleem van supererogatie. Tussen fanatisme en superlatieve deugdzaamheid (Summary) 275
 • Carlos Steel, Het kwaad: een foltering van de filosofie (Summary) 3
 • Allard Tamminga, Het logische behaviorisme van Rudolf Carnap (Summary) 541
 • André Van de Putte, Politieke vrijheid. De republikeinse kritiek van de liberale opvatting van vrijheid (Summary) 627
 • Rudi Visker, De sterfelijkheid van de transcendentie. Levinas en het kwaad (Summary) 59

AUTEURSSTUDIE

Evert van der Zweerde, Vladimir Solovjov. Een levend denkwerk (Summary) 715

KRITISCHE STUDIE

 • Pieter Adriaens, Knetterende schedels. David Horrobin over de uniciteit van de mens en de evolutie van schizofrenie 737
 • André Cloots, Marcel Gauchet en de onttovering van de wereld. De betekenis van de religie voor de transformaties van de westerse cultuur 323
 • Willem Lemmens, “Ware metafysica” en de studie van de menselijke natuur. Nieuwe perspectieven op het oeuvre van Hume 315
 • Paul Moyaert, De sublimatie volgens Vergote. Een uitweg uit Freuds impasses? 487 [Themanummer sept. 2003: Sublimatie]
 • Antoon Vergote, Bedenkingen bij Paul Moyaerts vraagteken 507 [Themanummer sept. 2003: Sublimatie]

BOEKBESPREKINGEN

144-179, 354-380, 566-583, 745-775

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

180-187, 381-394, 584-595, 776-789

KRONIEK

St. Spileers, Algemene Kroniek 188-199, 395-407, 597-608, 791-799

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel