Jaargang 2005

ARTIKELEN

 • Jan A. Aertsen, Hoe kan een theoloog en filosoof zo iets leren? Duns Scotus’ kritiek op Thomas van Aquino (Summary) 453
 • Ciano Aydin, Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van willen tot macht (Summary) 207
 • Chantal Bax, Interioriteit en religiositeit. Een confrontatie van Wittgensteins ‘psychologie’ met Wittgensteins ‘theologie’ (Summary) 501
 • Rudolf Bernet, Heimwee en nostalgie (Summary) 635
 • Natalja Bonic, Obviousness and Semblant Truth with Heidegger (Summary) 61
 • Antoon Braeckman, De privatisering van de politiek. Marcel Gauchet over de spanning tussen mensenrechten en democratie (Summary) 655 [Themanummer dec. 2005: Democratie en religie. Marcel Gauchet]
 • Roland Breeur, Malebranche over de onrust en de eerste mens (Summary) 3
 • Jos de Mul, Publish and Perish 417
 • Marcel Gauchet, La démocratie à la recherche d’un second souffle (Summary) 679 [Themanummer dec. 2005: Democratie en religie. Marcel Gauchet]
 • Kritische vragen. Réponses de Marcel Gauchet 745 [Themanummer dec. 2005: Democratie en religie. Marcel Gauchet]
 • Tim Heysse, Autoriteit, contingentie en geschiedenis in de ethiek. Bernard Williams en het relativisme van de afstand (Summary) 273
 • Donald Loose, Politiek, religie en christendom. Drie vragen aan Marcel Gauchet (Summary) 697 [Themanummer dec. 2005: Democratie en religie. Marcel Gauchet]
 • Ad Peperzak, Datief (Summary) 435
 • Stefan Rummens, Deliberatie en vrijheid. De normatieve kern van Habermas’ democratietheorie (Summary) 95
 • László Tengelyi, Experience and Infinity in Kant and Husserl (Summary) 479
 • Mathijs Van Alstein, De binnenkant van het Zijn: Heidegger en de metafysica (Summary) 245
 • Koos Verhoof, Metafysica in verlegenheid. Notities bij het denken van Martin Heidegger (Summary) 37
 • Maurice Weyembergh, Geschiedenis, religie en ideologie volgens Marcel Gauchet (Summary) 719 [Themanummer dec. 2005: Democratie en religie. Marcel Gauchet]
 • Mark A. Wrathall, The Phenomenology of Social Rules (Summary) 123

AUTEURSSTUDIE:

Aukje van Rooden en Joris van Gorkom, De legitimatie van het alsof. De ‘marginale’ discussie tussen Lyotard en Nancy (Summary) 527

RECEPTIESTUDIE

Karl Verstrynge, Kierkegaard in de Nederlanden 547

KRITISCHE STUDIES

 • Michael Dunne, Richard Kearney’s ‘Philosophy at the Limit’ (Summary) 307
 • Marin Terpstra, Openbaring en openbaarheid: Webervariaties. Overwegingen bij recente studies van Charles Taylor over religie als publieke zaak (Summary) 325
 • Paul van Tongeren, De onmenselijke conditie. Rudi Visker in gesprek met Heidegger, Levinas en Lyotard 757

LITERATUUROVERZICHT

Interuniversity Kierkegaard Research Group, Descriptive Bibliography. Recent Kierkegaard Literature: 2000-2004 767

BOEKBESPREKINGEN

148-185, 347-386, 568-602

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

186-190, 387-395, 603-613

KRONIEK

Fr.D. Vansina, In memoriam Paul Ricoeur 614
St. Spileers, Algemene Kroniek 191-200, 396-406, 618-628, 815-823

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel