Jaargang 2006

ARTIKELEN

 • Frank Baeyens, Het geval Schneider. De fenomenologische stijl voor de spiegel (Summary) 545
 • Arnold Burms, Religie, geloof, letterlijkheid (Summary) 455
 • Herman De Dijn, Recht is macht. Ontmaskering van de autoriteit? Korte inleiding in Spinoza’s politieke filosofie (Summary) 507
 • Frans De Wachter, Kosmopolitische verbondenheid (Summary) 3 [Themanummer maart 2006: Wereldburgerschap. Het erfgoed van Kant]
 • Kris Dierickx, De concepten ziekte en gezondheid in het licht van de normativiteitsvraag (Summary) 231
 • Günter Figal, Hermeneutik und Phänomenologie (Summary) 763
 • Raimond Gaita, Torture: The Lesser Evil? (Summary) 251
 • Georg Geismann, "Höchstes politisches Gut" - "Höchstes Gut in einer Welt". Zum Verhältnis von Moralphilosophie, Geschichtsphilosophie und Religionsphilosophie bei Kant (Summary) 23 [Themanummer maart 2006: Wereldburgerschap. Het erfgoed van Kant]
 • Tomas Geyskens, Gilles Deleuze over Sacher-Masoch. Literatuur als symptomatologie (Summary) 779
 • Donald Loose, Een staatsrechtelijke wereldorde. De historische verwerkelijking van een sublieme idee van de praktische rede (Summary) 43 [Themanummer maart 2006: Wereldburgerschap. Het erfgoed van Kant]
 • Karel Mom, Hoe men Naar de eeuwige vrede beter niet kan lezen (Summary) 77 [Themanummer maart 2006: Wereldburgerschap. Het erfgoed van Kant]
 • Vasti Roodt, Identiteit en wêreldlikheid: waarom identiteitspolitiek faal (Summary) 279
 • Guido Vanheeswijck, De kantiaanse erfenis van R.G. Collingwood en P.F. Strawson. Twee varianten van een metafysica van de ervaring (Summary) 725
 • Gerd Van Riel, "Wat moet ik doen?" Aristoteles over phronèsis en praktisch intellect (Summary) 475
 • Ignace Verhack, Filosofie, ‘geweten van de theologie’ (Summary) 309
 • Rudi Visker, Kunst en grofvuil. Heidegger, Levinas en de overgang (Summary) 583
 • Gerard Visser, Een nog alleen door godheid aangeraakt gemoed. De verwijding van het affectieve bij Meister Eckhart (Summary) 691
 • Liu Zhe, The Self-Consciousness of Pure Practical Reason. Hegel’s Dialogue with Kant in the Essay on Natural Law (1802/03) (Summary) 525

RECEPTIESTUDIE

Ernst-Otto Onnasch, De eerste receptie van Kants filosofie in Nederland 133

KRITISCHE STUDIES

 • Joris Geldhof, Romantiek in de Verlichting? Een interpretatie van Louis Dupré’s The Enlightenment 157
 • Pieter Lemmens, Het unheimliche huisdier. Biotechniek en bio-ethiek in het licht van Sloterdijks radicaal-historische antropologie (Summary) 359
 • Katrien Schaubroeck, Over liefde, het goede leven en de praktische rede. ‘The Reasons of Love’ van Harry Frankfurt 343

BOEKBESPREKINGEN

169-198, 387-415, 613-654, 802-842

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

199-212, 416-434, 655-673, 843-852

KRONIEK

St. Spileers, Algemene Kroniek 213-220, 435-445, 674-681, 865-874
Antoon Vandevelde, In memoriam André Wylleman 853
André Wylleman (+), Dankrede 857

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel