Jaargang 2007

ARTIKELEN

 • Ciano Aydin, Naar een proces-pragmatische grondslag voor het identiteitsbegrip. Peirce over potentialiteit, interactie en regulariteit (Summary) 35
 • Jocelyn Benoist, Two (or Three) Conceptions of Intentionality (Summary) 79
 • Christophe Brabant, Ricoeurs hermeneutische ontologie (Summary) 511
 • Antoon Braeckman, Het grote moeten van de Verlichting en het risico van het ogenblik. Lectuur van Kants Was ist Aufklärung? (Summary) 449
 • Roland Breeur, Meningen van de maag. Descartes en Alain over de passies (Summary) 207
 • Javier Carreño, The Imperfect Metaphor of Passion in Kierkegaard’s Philosophical Fragments (Summary) 477
 • Rutger Claassen, Schaarste en overvloed. Een strijd tussen twee interpretaties van de menselijke conditie (Summary) 3
 • Herman De Dijn, Religie, ethische taboes en conservatisme (Summary) 681
 • Steffen Ducheyne, Noodzakelijkheid bij William Whewell. De ontwikkeling van een concept (Summary) 239
 • Michiel Leezenberg, . Religie: een reactie 707
 • Paul Moyaert, Barmhartigheid: transcendentie verdragen (Summary) 713
 • Herman van Erp, Mogelijkheid en geldigheid van de categorische imperatief. Kants bewijsvoering in de Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Summary) 299
 • Joris van Gorkom, Het Portret. Een beeld van het subject (Summary) 325
 • Philippe Van Haute, Lacan leest Hamlet. Tussen fenomenologie en psychoanalyse? (Summary) 537
 • René van Woudenberg, Rede en religie in kentheoretisch perspectief (Summary) 653
 • Miklós Vassányi, Reasons of Redemption. On the Specific Sense of The Reasonableness of Christianity in Locke’s Rationale of the Covenant of Faith (Summary) 267
 • Ben Vedder, Naar een filosofische hermeneutiek van de godsdienst (Summary) 631
 • Rudi Visker, Pluralisme, participatie en vertegenwoordiging. Hannah Arendt herlezend (Summary) 419
 • Gerard Visser, Walter Benjamin en de fenomenologie (Summary) 105

KRITISCHE STUDIES

 • Willem Lemmens, Van medelijden tot medemenselijkheid. Nussbaum en de ambivalentie van de emoties 131
 • Gerrit Manenschijn, Godsdienst als symbolische praktijk 733
 • Guido Vanheeswijck, Traditie en vernieuwing. Hoeveel werkelijkheid kan de mens verdragen? 561
 • Ignace Verhack, Religie vandaag 147

BOEKBESPREKINGEN

154-175, 354-383, 572-601, 739-758

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

176-191, 384-400, 602-614, 759-781

KRONIEK

Dirk Oosthoek, Balans van 35 jaar filosofie in het voortgezet onderwijs in Nederland 783-809
St. Spileers, Algemene Kroniek 192-200, 401-411, 615-623, 811-819

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel