Jaargang 2008

ARTIKELEN

 • Suzi Adams, Castoriadis’ Long Journey through ‘Nomos’. Institution, Creation, Interpretation (Summary) 269
 • Ciano Aydin, Streven naar idealen in een post-moderne tijd. Charles S. Peirce over ethiek en esthetiek (Summary) 671
 • Rudolf Bernet, Bergson over het driftmatig karakter van bewustzijn en leven (Summary) 53 [Themanummer maart 2008: L’évolution créatrice]
 • Étienne Bimbenet, Le philosophe et les neurones miroirs (Summary) 509 [Themanummer sept. 2008: Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking]
 • Vincent Blok, Nietzsche als einde en als overgang. Heideggers confrontatie met Nietzsche in de dertiger jaren (Summary) 763
 • Roland Breeur, Het niets en de materie bij Bergson (Summary) 89 [Themanummer maart 2008: L’évolution créatrice]
 • Luigi Corrias, Het chiasme van de rechtsmacht (Summary) 537 [Themanummer sept. 2008: Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking]
 • Theo de Boer, Van poëzie naar filosofie; en weer terug (Summary) 207
 • Jan Degraeuwe, Verscheidenheid en eenheid in de creatieve evolutie volgens Bergson (Summary) 29 [Themanummer maart 2008: L’évolution créatrice]
 • Jacques De Visscher, Existentiële hermeneutiek als opdracht. ‘Het dwaallicht’ van Willem Elsschot, een parabel van het interpreteren (Summary) 649
 • Anton Froeyman, Betekenisverschuiving in het causaliteitsbegrip van Ernst Cassirer (Summary) 733
 • Tomas Geyskens, Gilles Deleuze over Francis Bacon. Schilderkunst als hysterie (Summary) 297
 • James G. Hart, The Essential Look (eidos) of the Humanities. A Husserlian Phenomenology of the University (Summary) 111
 • Iso Kern, Three Questions from Chinese Philosophy addressed to Husserl’s Phenomenology (Summary) 705
 • Filip Kolen en Gertrudis Van de Vijver, De terugkeer van het verdrongene? Een analyse van de subjectieve gronden van objectieve kennis. Naar aanleiding van ‘The Empirical Stance’ van Bas van Fraassen (Summary) 317
 • Jenny Slatman, Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking 453
 • Matthias Somers, Het levende lichaam (Summary) 247
 • Silvia Stoller, Konstruktionen von Geschlecht. Wiederholung und Wiederaufnahme bei Butler und Merleau-Ponty (Summary) 563 [Themanummer sept. 2008: Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking]
 • René ten Bos, Naar een amfibische antropologie. Het element water bij Peter Sloterdijk (Summary) 3
 • Michel Thys, Fenomenologie van de fascinatie. Een dialoog met Sartre (Summary) 339
 • Ted Toadvine, The Reconversion of Silence and Speech (Summary) 457 [Themanummer sept. 2008: Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking]
 • Paul van Tongeren, Nietzsches vragen (Summary) 427
 • Judith Wambacq, Het differentiële gehalte van Merleau-Ponty’s ontologie (Summary) 479 [Themanummer sept. 2008: Maurice Merleau-Ponty 1908-2008. Filosofie als herdenking]

KRITISCHE STUDIE

Guido Vanheeswijck, Charles Taylor en het zig-zag parcours van de westerse secularisering 373

BOEKBESPREKINGEN

140-170, 396-407, 589-622, 787-812

BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

171-188, 408-411, 623-633, 813-823

KRONIEK

St. Spileers, Algemene Kroniek 189-199, 412-419, 635-642, 825-831

TAFELS

Registers van de kroniek
Lijst van de gerecenseerde werken
Algemene inhoudstafel