Jaargang 2009

ARTIKELEN

 • Karin de Boer, Kant, Hegel, en het begrip ‘immanente kritiek’ in de moderne filosofie (Summary and article) [Faculteitsnummer sept. 2009: Filosoferen in de lage landen. 2. Groningen] 475
 • Boudewijn de Bruin, Doxastische en epistemische vrijheid (Summary and article) [Faculteitsnummer sept. 2009: Filosoferen in de lage landen. 2. Groningen] 529
 • Jos de Mul, Denken aan de Maas (Article) [Faculteitsnummer maart 2009: Filosoferen in de lage landen. 1. Rotterdam] 5
 • Ignaas Devisch, De ‘affaire’ van de vrijheid. Jean-Luc Nancy over het vrijheidsbegrip bij Kant en Heidegger (Summary and article) 723
 • Gregory De Vleeschouwer, Hersendood. Mackies leibniziaanse herinterpretatie van Lockes theorie van persoonsidentiteit (Summary and article) 665
 • Tom Jacobs, Kant, Kafka en de ambiguïteit van de wet. Tussen de Scylla van het legalisme en de Charybdis van de zuivere terreur (Summary and article) 271
 • Benny Karuvelil, Naturalised Epistemology and the Quinean–Chomskyan Debate Revisited (Summary and article) 751
 • Fred Keijzer, Trends in belichaamde cognitie. Spanningen rondom biologie en bewuste ervaring (Summary and article) [Faculteitsnummer sept. 2009: Filosoferen in de lage landen. 2. Groningen] 499
 • Patrick Loobuyck en Stefan Rummens, De uitdaging van het postseculiere perspectief. Jürgen Habermas over religie en de publieke rede (Summary and article) 331
 • Sylvie Loriaux, Why, After All, Should we Assist Burdened Societies? Some Reflections on John Rawls’s The Law of Peoples (Summary and article) 577
 • Caterina Marchionni and Jack Vromen, The Ultimate/Proximate Distinction in Recent Accounts of Human Cooperation (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2009: Filosoferen in de lage landen. 1. Rotterdam] 87
 • Jeanne Peijnenburg, De faculteit wijsbegeerte in Groningen (Article) [Faculteitsnummer sept. 2009: Filosoferen in de lage landen. 2. Groningen] 469
 • Awee Prins, De eigen tijd in vermoedens gevat. Martin Heidegger en de mogelijkheid van tijdsdiagnostiek (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2009: Filosoferen in de lage landen. 1. Rotterdam] 37
 • Ingrid Robeyns, De rol en beperkingen van ideaaltheorieën van rechtvaardigheid (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2009: Filosoferen in de lage landen. 1. Rotterdam] 61
 • Allard Tamminga, In de ban van de metafysica. De identiteitstheorieën van Place, Smart en Armstrong (Summary and article) 553
 • Wiep van Bunge, “Geleerd” Spinozisme in Nederland en Vlaanderen, 1945-2000 (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2009: Filosoferen in de lage landen. 1. Rotterdam] 11
 • Gert-Jan van der Heiden, De toe-eigening van het oorspronkelijke en het eigene. Derrida’s kritische vragen bij Heideggers begrip van vertaling (Summary and article) 305
 • Xavier Vanmechelen, Passionele ethiek. Levenslust als basiscomponent van de morele houding (Summary and article) 695
 • Koen Vermeir, De familie der wetenschappen. Van een wittgensteiniaanse naar een procedurele analyse van het demarcatieprobleem (Summary and article) 119
 • Isabelle Wienand, La conception spinozienne de l’allégresse (Summary and article) 361
 • David Wiggins, Solidarity and the Root of the Ethical (Summary and article) 239

LITERATUUROVERZICHT

Nietzsche Research Group, Kroniek van recente Nietzsche-literatuur (List of Books Reviewed - article) 147-223

BOEKBESPREKINGEN EN BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

KRONIEK

Carine Defoort, In memoriam Patricia De Martelaere (Article) 447
Jacques De Visscher, In memoriam Leszek Kolakowski (1927-2009) (Article) 649
Thomas Mertens
, In memoriam D.G. Scheltens (1919-2009) (Article) 451
Steven Spileers, Algemene Kroniek  (Article) 225-231, (Article) 453-460, (Article) 653-658, (Article) 823-831