Jaargang 2011

ARTIKELEN

 • Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke en Johan De Smedt, Het ‘universele zuur’ van de evolutionaire psychologie? (Summary and article) 287
 • Roland Breeur, Mauvais sang. Descartes en de woede (Summary and article) 445
 • Thomas Decreus and Matthias Lievens, Hegemony and the Radicalisation of Democracy. An Interview with Chantal Mouffe (article) 677
 • Glenn Deliège, Over natuurvervalsing in de Doelse polders. Robert Elliots antirestauratiethesis (Summary and article) 421
 • Gregory De Vleeschouwer, De hongerkunstenaar. Over Kafka en de mens als een verhalend wezen (Summary and article) 623
 • Theo W.A. de Wit, Democratie, monotheïsme en theocratie (Article) [Themanummer maart 2011: Democratie, monotheïsme en theocratie] 3
 • Christian Ferencz-Flatz, Das Beispiel bei Husserl (Summary and article) 261
 • Victor Kal, Theocratie en democratie (Summary and article) [Themanummer maart 2011: Democratie, monotheïsme en theocratie] 47
 • Lode Lauwaert, Batailles lezing van Sade. Genot en literatuur als expressies van kracht (Summary and article) 231
 • Thomas Mertens, Kant en de traditie van de rechtvaardige oorlog (Summary and article) 467
 • Felice Ciro Papparo, La vie: une impression, à peine … (Summary and article) 489
 • Katrien Schaubroeck en Jens De Vleminck, Filosofisch consulentschap: zwarte doos van Pandora? (Summary and article) 307
 • Laurens ten Kate, De wereld tussen ‘ja’ en ‘nee’. Monotheïsme als modern probleem bij Assmann, Nancy en Blumenberg (Summary  and article) [Themanummer maart 2011: Democratie, monotheïsme en theocratie] 9
 • Marin Terpstra, Kritiek van de monotheïstische waarheidsaanspraak. Naar een ‘reflectieve ritualiteit’ (Summary and article) [Themanummer maart 2011: Democratie, monotheïsme en theocratie] 75
 • Bart Vandenabeele, Het sublieme in de kunst. Van Kant tot Duchamp en verder (Summary and article) 701
 • Ignace Verhack, Hoe het verlangen te bewaren? (Summary and article) 341
 • Gerard Visser, Open vormen. De stijlbreuk in de kunst (Summary and article) 647

TEKSTSTUDIE

 • Pieter Beullens, De overstroming van de Nijl. Een vergeten traktaat van Aristoteles? (Summary and article) 513

KRITISCHE STUDIE

 • Theo W.A. de Wit, Splijtstof rond macht en heil. Hedendaagse Politieke Theologie in meervoud (H. de Vries en L.E.Sullivan, Political Theologies) (Article) [Themanummer maart 2011: Democratie, monotheïsme en theocratie] 109

BOEKPRESENTATIES

 • Nicolas de Warren, Small Change for Large Bills. A Review of the Husserl-lexikon (Article) 367
 • Wolter Hartog en Frederik Van Royen, Filosofie in stripvorm (Article) 535
 • Guido Vanheeswijck, ‘History Man’. De eerste biografie over R.G. Collingwood (Article) 147
 • Guido Vanheeswijck, De dilemma’s van Charles Taylor. Een vervolg op A Secular Age (Article) 727

BOEKBESPREKINGEN

KRONIEK

 • Jacques De Visscher, In memoriam Jan Sperna Weiland (1925-2011) (Article) 825
 • Raf Geenens, In memoriam Claude Lefort (Article) 205-209
 • Steven Spileers, Algemene Kroniek (Article) 211-220 (Article) 411-416 (Article) 613-616 (Article) 829-833