Jaargang 2012

ARTIKELEN

 • Ciano Aydin, Het uiterlijk van het innerlijk. 'Extended Mind', technologie en de binnen-buiten scheiding (Summary and Article) 701
 • Arnold Burms, Religie in een naturalistisch perspectief. De opvatting van Spinoza en Santayana (Summary and article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 269
 • Arnold Burms, Geloof, mirakels en het bovennatuurlijke (Summary and article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 299
 • Thomas Cook, Libertas philosophandi and Freedom of Mind in Spinoza's Tractatus theologico-politicus (Summary and article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 215
 • Herman De Dijn, Spinoza: een postseculier denker? (Article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 213
 • Gerbert Faure, Modellen van verlossing in Wagners late opera's (Summary and Article) 655
 • Michael N. Forster, Kant’s Philosophy of Language? (Summary and article) 485
 • Christoph Kelp, Tegen scepticisme over de waarde van kennis (Summary and article) 513
 • Christian Krijnen (Red.), John van Houdt, Paul Cruysberghs en Paul Cobben, Hegel en The Nature of the Self. In discussie met Paul Cobben (Summary and article) 729
 • Lode Lauwaert, Roland Barthes’ semiologische lezing van Sade. Sadisme als formalisme (Summary and article) 425
 • Willem Lemmens, Filosofie aan de Universiteit Antwerpen (Article) [Faculteitsnummer maart 2011: Filosoferen in de lage landen. 4. Universiteit Antwerpen] 3
 • Erik Myin en Karim Zahidi, Het bereik van het mentale. Van uitgebreid naar omvattend geheugen (Summary and article) Faculteitsnummer maart 2011: Filosoferen in de lage landen. 4. Universiteit Antwerpen] 103
 • Jim Slagle, Plantinga, Sosa, and the Swampman (Summary and Article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 687
 • Leendert Spruit, Het Vaticaanse manuscript van Spinoza's Ethica (Summary and article) 305
 • Werner Stegmaier, Wie leben wir mit dem Nihilismus? Nietzsches Nihilismus aus der Sicht einer aktuellen Philosophie der Orientierung (Summary and article) 319 319
 • Wiep van Bunge, Spinoza over ware godsdienst. Causaliteit en intelligibiliteit in de Tractatus theologico-politicus (Summary and article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 241
 • Geert Van Eekert, De wet in het verkeerde daglicht gesteld. Kant over deugd, autocratie en de hang naar het kwaad (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2011: Filosoferen in de lage landen. 4. Universiteit Antwerpen] 65  
 • Guido Vanheeswijck, De dubbele franciscaanse erfenis. Een ‘ontbrekende schakel’ in het Löwith-Blumenberg-debat (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2011: Filosoferen in de lage landen. 4. Universiteit Antwerpen] 11
 • Guido Vanheeswijck, 'Hamlet without the Prince'. Religie zonder geloof in een naturalistisch perspectief (Summary and article) [Themanummer juni 2012: Spinoza] 287
 • Walter Van Herck, Transformaties van geloof (Summary and article) [Faculteitsnummer maart 2011: Filosoferen in de lage landen. 4. Universiteit Antwerpen] 45
 • Isabelle Wienand, Oordeel en deugd in de cartesiaanse moraalfilosofie (Summary and article) 461

LITERATUUROVERZICHT

 • Jules Janssens, Het middeleeuwse Arabische en Joodse denken. Een vernieuwde aandacht  (Article) 129

KRITISCHE STUDIES

 • Luk Sanders, Tocquevilles vivisectie van de democratie. Nu ook verkrijgbaar in het Nederlands (Article) 533
 • Ignace Verhack, Repliek op de kritische studie van Torben Wolfs (Summary and article) 785
 • Jan Willem Wieland, De pyrronistische zaak (Summary and article) 523
 • Torben Wolfs, Ignace Verhacks intellectuele verantwoording van het godsgeloof. Kritische studie van Wat bedoelen wij wanneer wij 'God' zeggen? (Summary and article) 765

BOEKPRESENTATIE

 • Pierre Swiggers, Grammatica en retorica in de middeleeuwen. Traditie en vernieuwing in de artes sermocinales (Article) 561

BOEKBESPREKINGEN     

KRONIEK