Indienen van manuscripten

De omvang van een bijdrage bedraagt bij voorkeur niet meer dan 50.000 tekens (incl. spaties). Manuscripten worden volledig geanonimiseerd ingeleverd in een courant gebruikt tekstverwerkingsformaat voor Windows via e-mail aan Tijdschrift.Filosofie@hiw.kuleuven.be. Zij dienen op het einde een Engelstalige samenvatting (max. 15 regels) te bevatten en vergezeld te zijn van vier tot acht sleutelwoorden (in de taal van het artikel), personalia van de auteur (geboortejaar en academische positie) en vermelding van het adres, telefoonnummer en e-postadres. Nederlandstalige auteurs moeten in het Nederlands publiceren.

De auteurs dienen de regels van de handleiding voor het verzorgen van teksten (pdf, 139 kB) van het Tijdschrift voor Filosofie te volgen.

Elk artikel wordt op zijn inhoud, wetenschappelijkheid, originaliteit en leesbaarheid anoniem beoordeeld door minstens twee deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten.

Ingezonden teksten mogen niet elders gepubliceerd zijn (ook niet op een website) of tegelijkertijd elders ter publicatie zijn aangeboden.