Over het Tijdschrift voor Filosofie

Het Tijdschrift voor Filosofie werd in 1939 gesticht door de dominicaan D.M. De Petter, in samenwerking met collega’s uit de voornaamste wijsgerige centra in Vlaanderen en Nederland. Momenteel wordt het tijdschrift geleid door een onafhankelijke internationale redactie, die wordt bijgestaan door een redactieraad waarin alle Nederlandse en Vlaamse en enkele Zuid-Afrikaanse universiteiten vertegenwoordigd zijn. De redactie is sedert 1984 gevestigd in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de KU Leuven en bestaat statutair voor de helft uit hoogleraren van het HIW. Het Tijdschrift voor Filosofie verschijnt viermaal per jaar met een omvang van ruim 800 bladzijden per jaargang en is ook online beschikbaar op http://poj.peeters-leuven.be (doorklikken naar Tijdschrift voor Filosofie).

In het Tijdschrift voor Filosofie verschijnen thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, boekbesprekingen en een kroniek, geschreven door filosofen uit verschillende landen. Het staat open voor alle wijsgerige stromingen en voor de verschillende domeinen van de filosofie. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan het wijsgerige leven in Nederland en Vlaanderen en wil bijdragen aan de filosofie in het Nederlands.

Het Tijdschrift voor Filosofie neemt artikels aan in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Afrikaans, met een samenvatting in het Engels. Elke bijdrage wordt ‘dubbelblind’ beoordeeld door ten minste twee deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten.

Het Tijdschrift voor Filosofie wordt vermeld, geïndexeerd en/of samengevat in The Philosopher’s Index, International Philosophical Bibliography (Répertoire Bibliographique de la Philosophie), Dietrich’s Index Philosophicus, Arts & Humanities Citation Index, JSTOR, European Reference Index for the Humanities, IBZ. International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences, IBR. International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences, CrossRef, Scopus en het Vlaams Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen.

Redactie

Redactie

Redactieraad

 

ISSN-nummer

BE ISSN 0040-750X
E-ISSN 2031-8952