Richtlijnen bij recensies

Elk nummer van het Tijdschrift voor Filosofie bevat talrijke recensies over recent verschenen boeken.

Als u doctoraatsstudent of doctor in de wijsbegeerte (of een aanverwante discipline) bent of beroepshalve met wijsbegeerte bezig bent en graag recensies zou schrijven voor het Tijdschrift voor Filosofie, dan kunt u contact opnemen met de redactie. U mag een e-mail sturen naar Tijdschrift.Filosofie@hiw.kuleuven.be met vermelding van uw academische of andere positie, specialisatiedomein, postadres en e-mailadres.

Aanvragen van recensie-exemplaren

Drie keer per jaar verstuurt het Tijdschrift voor Filosofie per e-mail recensielijsten waaruit de recensenten één of verschillende boeken bij de redactie kunnen aanvragen. Wie een recensie wenst te schrijven over een boek dat niet op deze lijst staat, kan de bibliografische gegevens aan de redactie doorgeven. De redactie bestelt de recensie-exemplaren bij de uitgever en stuurt ze door naar de recensenten. Recensenten mogen hun recensie-exemplaren na bespreking houden.

Lengte van de recensies

Een 'boekbespreking' telt 450 à 900 woorden (één tot twee tijdschriftpagina's). Uitzonderlijk belangrijke werken kunnen uitvoeriger besproken worden, in maximum 1300 woorden (drie tijdschriftpagina's). Wie wenst een langere 'kritische studie' of 'boekpresentatie' te schrijven, kan dat met de redactie afspreken.

Taal van de recensies

Van Nederlandstalige recensenten die een anderstalig boek bespreken verwachten we een recensie in het Nederlands, maar Nederlandstalige publicaties (behalve vertalingen) worden bij voorkeur in het Engels, Frans of Duits besproken.
Anderstalige recensenten mogen hun recensie in het Engels, Frans of Duits schrijven.

Deadline en indienen van recensies

We verwachten de recensie binnen de vier maanden nadat u het boek ontvangen hebt. Wie deze deadline niet haalt, kan contact opnemen met de redactie om een nieuwe afspraak te maken. De recensies worden ingediend als bijlage bij een e-mail. Bovenaan vermeldt u auteur(s) en titel van het gerecenseerde werk en eventueel het boekdeel. De andere bibliografische gegevens worden op de redactie aangevuld. U ondertekent de recensie onderaan met uw voornaam en naam.

U ontvangt het aangevraagde boek niet?

Als u van de redactie het bericht gekregen hebt dat het boek voor u is aangevraagd en u ontvangt het niet binnen de twee maanden, dan kunt u eerst via de website van de uitgeverij nakijken of het al verschenen is. Als dat inderdaad het geval is, verwittigt u het best de redactie van het feit dat u nog geen boek ontvangen hebt.